Προγράμματα Σπουδών | Ενήλικες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πόθου-Επιτροπάκη οι ενήλικες μαθητές διδάσκονται τις ξένες γλώσσες μέσα από ειδικά διαμορφωμένες εκπαιδευτικές σειρές που απευθύνονται στην ηλικία τους.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση και εμπέδωση της γλώσσας μέσα από καθαρά επικοινωνιακή προσέγγιση, ώστε ο ενήλικας μαθητής να αφομοιώνει γρήγορα και εύκολα.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ