Προγράμματα Σπουδών | Παιδικά

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πόθου-Επιτροπάκη διδάσκει τις ξένες γλώσσες στα παιδιά από πολύ νωρίς!

Τα προγράμματα σπουδών μας εκπαιδεύουν τους μαθητές με βιωματικό τρόπο, ώστε να αγαπήσουν τη γλώσσα από την πρώτη μέρα και να αποκτήσουν ζωντανή επαφή με τα πολιτιστικά της στοιχεία και την κουλτούρα.

Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τα παιδιά τις δυνατότητές τους και να λειτουργήσουν ιδανικά μέσα σε ομάδες.

Σύγχρονα εκπαιδευτικά οπτικοακουστικά μέσα, διαδραστικά εργαλεία και επιλεγμένες σειρές ξενόγλωσσων βιβλίων αποτελούν το βασικό παράγοντα στη σωστή και ευχάριστη εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ