Ενισχυτική Διδασκαλία

Κατά την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και αφορούν σπουδαστές που έχουν ανάγκη επαναλήψεων για την εμπέδωση των γνώσεών τους και επιθυμούν να μη χάσουν την επαφή με τη γλώσσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Saturday Help

Κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και αφορούν μαθητές που θέλουν περαιτέρω βοήθεια ή χρειάζονται μία μικρή επανάληψη ή υπενθύμιση της ήδη διδακτέας ύλης.

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τους χώρους και τα οπτικοακουστικά μέσα του Κέντρου μας, για εξάσκηση, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ