ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τουριστικής Ορολογίας και Βασικών Γνώσεων ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σεμινάριο:
Βασικών Γνώσεων ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Έναρξη:
14/11/2017
Διδακτικές ενότητες:
• Βασικές γνώσεις τουρκικής προφοράς και γραμματικής
• ΤουριστικήΟρολογία και διάλογοι
• Πρακτική εξάσκηση
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τουρισμό καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γλωσσικές ικανότητες στην Τουρκική γλώσσα.
Βεβαίωση Συμμετοχής:
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Διάρκεια σεμιναρίου:
40 ώρες
Κόστος σεμιναρίου:
150€
Εισηγήτρια:
Μαρινάκη Μαρίνα
Η κυρία Μαρινάκη Μαρίνα είναι πτυχιούχος Τουρκικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir.
Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ