Προγράμματα Σπουδών | Ορολογίας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πόθου-Επιτροπάκη έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μαθήματα ορολογίας για φοιτητές ή επαγγελματίες, που επιθυμούν  να διευρύνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, να σπουδάσουν, να πάρουν ειδικότητα ή να εργασθούν στο εξωτερικό.

Όλα τα προγράμματα είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών ανάλογα με το χρόνο και το κόστος που θέλουν να διαθέσουν.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ