Εκπαιδευτικά Μέσα

Τα εκπαιδευτικά μέσα αποτελούν τα γνωστικά εργαλεία που συμβάλλουν στην μάθηση και βοηθούν τον καθηγητή στην καλύτερη δυνατή απόδοση του μαθήματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  • Βιβλία αξιόπιστων και έγκριτων εκδοτικών οίκων
  • Πλάνα Ύλης σχεδιασμένα με βάση τα επίπεδα της κάθε γλώσσας.
  • Practice material, εκπαιδευτικό υλικό για περαιτέρω εξάσκηση.
  • Οπτικοακουστικά μέσα, όπως slides, dvd, audio cd, e-books, videos κλπ
  • Ομαδικές εργασίες με θέματα όπως τέχνη, περιβάλλον, πολιτισμός, που κερδίζουν το ενδιαφέρον του σπουδαστή.
  • Εξωσχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Smart Boards

Με την χρήση των Smart Boards η διδασκαλία γίνεται εύκολη και διασκεδαστική, αφού τα εκπαιδευτικά μέσα εναλλάσσονται στα μάτια των σπουδαστών. Οι σπουδαστές αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή, εξασκούνται πρακτικά σε όλες τις δεξιότητες και μετατρέπουν το πίνακα σε ένα ζωντανό εργαλείο εκπαίδευσης.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ