Ισπανικά

Ισπανικά δε μιλάνε μόνο στην Ισπανία! 14 εκατομμύρια μαθητές μαθαίνουν ισπανικά και αυτό καθιστά τη γλώσσα ως δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα εκμάθησης μετά τα αγγλικά, σε παγκόσμιο επίπεδο!

Η ισπανική γλώσσα μετατρέπεται σταθερά σε γλώσσα παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελεί μία από τις σημαντικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφία, στις διεθνής επιχειρήσεις και τον πολιτικό τομέα. Κυριαρχεί, μετά τα αγγλικά, στη ναυτιλία.

Στην Ελλάδα παρατηρείται μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με την Ισπανία.

Η Ισπανία είναι η 1η επιλογή των Ελλήνων φοιτητών στα προγράμματα ERASMUS.

Τέλος πλήθος ταινιών, βιβλίων αλλά και τραγουδιών είναι στα Ισπανικά κάνοντας τη γλώσσα οικεία και ευχάριστη.

ΕΦΗΒΙΚΑ | ΕΝΗΛΙΚΩΝ (B1,B2)

Τα προγράμματα εφήβων της Ισπανικής γλώσσας προετοιμάζουν τους σπουδαστές για την απόκτηση των πτυχίων του Ινστιτούτου Θερβάντες (Cervantes) καθώς και τις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ.

Τα προγράμματα των ενηλίκων αφορούν εντατικά μαθήματα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας, ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο ενήλικας, που οδηγούν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γλώσσας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Diploma A1 και A1 Escolar

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι, στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.

Diploma A2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

Diploma B1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Diploma B2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Diploma C1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

Diploma C2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ