Αξιολόγηση – Συναντήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται:

  • καθημερινά,
  • ανά κεφάλαιο μαθήματος και
  • ανά τρίμηνο

MOCK TESTS: Στο Κέντρο μας πραγματοποιούνται εξετάσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες, δύο φορές το χρόνο για τους σπουδαστές που συμμετέχουν σε πτυχιακές τάξεις.

Οι συναντήσεις τον γονέων πραγματοποιούνται:

  • Δεκέμβριο
  • Μάρτιο
  • Μάιο

Οι γονείς παραλαμβάνουν τους ελέγχους τριμήνου και ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους.

Στην έναρξη της σχολικής περιόδου οι γονείς συμμετέχουν σε παρουσιάσεις που αφορούν τα μέσα διδασκαλίας, το τρόπο μελέτης και συζητούν για θέματα που αφορούν τους σπουδαστές.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ