Γαλλικά

«Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι», σύμφωνα με τον διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Mikael Hautchamp! Η γαλλική γλώσσα μιλιέται από περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι η επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες.

Είναι μία γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στις διεθνής σχέσεις και θεωρείται γλώσσα του πνεύματος και των επιστημών. Η γαλλική γλώσσα ανοίγει το δρόμο για σπουδές σε φημισμένα πανεπιστήμια που προσφέρουν διεθνή αναγνωρισμένα πτυχία. Η Γαλλία είναι η 5η εμπορική δύναμη παγκοσμίως και προσελκύει επιχειρηματίες, επενδυτές και ερευνητές.

Στα ευρωπαϊκά κράτη τα Γαλλικά είναι από τις πρωτεύοντες γλώσσες εργασίας. Μεγάλες γαλλικές εταιρίες αλλά και εταιρίες γαλλόφωνων χωρών συνάπτουν οικονομικές σχέσεις με ελληνικές (συγχωνεύσεις, εξαγορές και εμπορικές συνεργασίες) και προσφέρουν σπουδαίες επαγγελματικές προοπτικές σε νέους που γνωρίζουν την γλώσσα. Μεταξύ αυτών οι Renault, Peugeot, Citroen, Carrefour, EPOM, Danone, Nestle,εταιρείες που απασχολούν 30.000 και πλέον εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ