Γερμανικά | Ενήλικες

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα προγράμματα ενηλίκων είναι εντατικά μαθήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σπουδαστών ώστε να καλύψουν όλα τα επίπεδα γνώσης. Στο τέλος των προγραμμάτων οι σπουδαστές είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι ώστε να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της γλώσσας, για την απόκτηση πτυχίων.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ