Γερμανικά | Παιδικά (Α1,Α2)

Τα παιδικά προγράμματα γερμανικής γλώσσας αφορούν μαθητές του Δημοτικού.

Εδώ πραγματοποιείται η πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα. Οι σπουδαστές ξεκινούν να μαθαίνουν τη γερμανική γραμματική, να επικοινωνούν σε απλά θέματα της καθημερινής ζωής και να κατανοούν απλά κείμενα.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ