Αγγλικά | Ενήλικες

Τα προγράμματα ενηλίκων έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών από το επίπεδο αρχαρίων ως εκείνους που επιθυμούν την απόκτηση κάποιου τίτλου πιστοποίησης.

Τα επίπεδα των ενηλίκων είναι:

 • Αρχάριοι (Α1-Α2)
 • Προχωρημένοι (Β1)
 • Lower (B2)
 • Advanced (C1)
 • Proficiency (C2)

Στο πρώτο επίπεδο οι σπουδαστές είναι σε θέση:

 • να κατανοούν ένα συγκεκριμένο εύρος χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου που αφορά την καθημερινότητα,
 • να επικοινωνούν σε απλά, καθημερινά ζητήματα και
 • να παραθέτουν πληροφορίες που αφορούν προσωπικές λεπτομέρειες.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 8 μήνες και περιλαμβάνει 4 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές:

 • κατανοούν βασικά νοήματα απλών και σύνθετων κειμένων που αφορούν γενικά θέματα ή σχετικά με την ειδικότητά τους,
 • επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους συνομιλητές
 • συντάσσουν πλήρη κείμενα με σωστό συντακτικό και σωστούς γραμματικούς τύπους, στα οποία εκφράζουν τις απόψεις τους.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 8 μήνες και περιλαμβάνει 4 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Στα τελευταία επίπεδα (Β2-C1-C2) οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης των αντίστοιχων επιπέδων.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 8 μήνες και περιλαμβάνει 6 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ