Αγγλικά | Παιδικά

KIDS | PRE-JUNIOR

Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών (πρώτες τάξεις Δημοτικού).

Τα παιδιά αποκτούν την πρώτη τους επαφή με τη γλώσσα και μαθαίνουν να την αγαπούν μέσα από το παιχνίδι.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία θετική εικόνα προς τους μικρούς μαθητές ώστε να τους ενθαρρύνουμε στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Μέσα από την χρήση πολλαπλών οπτικοακουστικών μέσων, διαδραστικών πινάκων, παιχνιδιών και κατασκευών επιτυγχάνουμε τη συνεχή έκθεση των παιδιών στην ξένη γλώσσα.

JUNIOR ONE YEAR-COURSE (AB)

Σε αυτό το πρόγραμμα, εξασφαλίζουμε την ευχάριστη και ομαλή εισαγωγή των σπουδαστών στην Αγγλική γλώσσα.

Οι σπουδαστές αποκτούν τη δυνατότητα να γράφουν και να διαβάζουν στα αγγλικά, να αναγνωρίζουν βασικούς γραμματικούς τύπους και να επικοινωνούν μεταξύ τους με βασικές εκφράσεις. Το μάθημα γίνεται ευχάριστο και διασκεδαστικό με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, με τραγούδια, βίντεο και μέσω Internet, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συμμετέχουν στην εκπαίδευσή τους.

ELEMENTARY LEVELS (A, B, C)

Σταδιακά τα παιδιά γίνονται συστηματικοί σπουδαστές, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αποκτούν την ικανότητα να κατανοούν τον γραπτό και προφορικό λόγο και ξεπερνούν τη δυσκολία της έκφρασης και της επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, οι σπουδαστές φτάνουν στο επίπεδο Α1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιστρόφη στην ΚΟΡΥΦΗ της ΣΕΛΙΔΑΣ